Chrome

Poważna luka w Google Chrome!

Google Chrome należy do grona najbardziej popularnych przeglądarek, a będąc bardziej precyzyjnym – jest najczęściej używaną przeglądarką na świecie (co dobrze odzwierciedla poniższy wykres)….