Przeglądarka Chrome z nową funkcją ochroni wasze dane

Na rynku dostępnych jest wiele przeglądarek internetowych, jednak Chrome jest niekwestionowanym liderem popularności. Analizując dane serwisu StatCounter[1], w sierpniu 2017 roku Chrome był obecny na prawie 55% urządzeń. I choć każdy producent kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo swojej przeglądarki, to Google wprowadzi niedługo rozwiązanie, które jeszcze lepiej ochroni prywatność i dane użytkownika.

Jak donosi serwis Bleeping Compuer[2], Google Chrome 63 zawierać będzie mechanizm, który wykryje próbę przekierowania ruchu sieciowego przez aplikacje zainstalowane przez użytkownika na komputerze. Takie działanie ma znamiona ataku MitM (Man in the Middle – dosłownie człowiek po środku). Ten rodzaj ataku polega na próbie przekierowania ruchu na zewnętrzne serwery, dzięki czemu można dokonać np. modyfikacji wiadomości, a nawet podsłuchiwać i szpiegować użytkownika. Największą trudnością dla atakującego jest okiełznanie szyfrowania, co często powoduje powstawanie błędów i anomalii, na co Chrome zwróci uwagę, informując użytkownika jaka aplikacja powoduje problem i że połączenie nie jest bezpieczne.

Źródło: https://www.bleepingcomputer.com/news/security/google-chrome-will-soon-warn-you-of-software-that-performs-mitm-attacks/
Źródło: https://www.bleepingcomputer.com/news/security/google-chrome-will-soon-warn-you-of-software-that-performs-mitm-attacks/

Oczywiście nie zwalnia to z zachowania ostrożności, ale taki dodatek wbudowany w przeglądarkę znacznie podnosi bezpieczeństwo. Google wersję z tym zabezpieczeniem wyda 5 grudnia.

[1] http://gs.statcounter.com/browser-market-share#monthly-201708-201708-bar
[2] https://www.bleepingcomputer.com/news/security/google-chrome-will-soon-warn-you-of-software-that-performs-mitm-attacks/

0 replies on “Przeglądarka Chrome z nową funkcją ochroni wasze dane”