Google może określić lokalizację urządzenia nawet po wyłączeniu GPS

Wydawać by się mogło, że zarządzanie ustawieniami GPS pozwala użytkownikowi określić, która aplikacja lub usługa systemowa może mieć dostęp do ustawień lokalizacji telefonu. Tymczasem badania wykonane przez firmę Quartz wskazują, że dane takie są zbierane przez Google, nawet jeżeli użytkownik ma wyłączoną opcję GPS w telefonie i wyjętą kartę SIM.

Jak wynika z raportu[1], od początku 2017 roku telefony pracujące pod kontrolą systemu Android zbierają dane lokalizacyjne znajdujących się w pobliżu BTS-ów (stacji bazowych), nawet jeżeli usługi lokalizacji są wyłączone. Zebrane w ten sposób dane są wysyłane do Google po nawiązaniu połączenia z internetem (Wi-Fi/GSM). Mówiąc bardziej obrazowo – nawet jeżeli wyciągniemy kartę SIM z telefonu i wyłączymy usługę lokalizacji, Google jest w stanie z dość dużą dokładnością określić położenie urzadzenia. Nie jest to przypuszczenie, Quartz skontaktowało się w tej sprawie z Google, które potwierdziło ich obawy.

Źródło: https://qz.com/1131515/google-collects-android-users-locations-even-when-location-services-are-disabled/
Źródło: https://qz.com/1131515/google-collects-android-users-locations-even-when-location-services-are-disabled/

Osoba rozmawiająca z badaczami w imieniu Google przyznała, że dane są wysyłane od 11 miesięcy, ale nigdy nie były używane lub magazynowane. Poinformowano także, że praktyka ta zostanie zakończona. Android nie będzie wysyłał danych o lokalizacji BTS-ów, przynajmniej w oparciu o usługę, której użytkownicy nie mogą sami dezaktywować.

Źródło: https://qz.com/1131515/google-collects-android-users-locations-even-when-location-services-are-disabled/
Źródło: https://qz.com/1131515/google-collects-android-users-locations-even-when-location-services-are-disabled/

Powstaje pytanie, w jakim celu dane były wysyłane? Jak poinformował pracownik Google, w ten sposób chciano podnieść jakość i prędkość dostarczania wiadomości wysyłanych z telefonu. Warto jednak zaznaczyć, że sami badacze nie do końca rozumieją, w jaki sposób takie informacje mają pomóc w usprawnieniu wysyłania wiadomości. Jeżeli zaś chodzi o prywatność, to o ile dane z jednego BTS-a mogą jedynie określić przybliżoną lokalizację użytkownika, o tyle dane z kilku pozwalają metodą triangulacji podać bardzo dokładną pozycję.

Nawet urządzenia, które zostały przywrócone do ustawień fabrycznych wykazywały ten sam proces wysyłania danych o pobliskich stacjach bazowych do Google…

[1] https://qz.com/1131515/google-collects-android-users-locations-even-when-location-services-are-disabled/

0 replies on “Google może określić lokalizację urządzenia nawet po wyłączeniu GPS”