Źródło: https://www.gov.pl/web/kas/uwaga-na-falszywe-wiadomosci-e-mail-nt-krajowej-kontroli-skarbowej