Niezałatany błąd Safari pozwala sfałszować adresy URL