Źródło: Na podstawie statystyk zebranych przez CVE details. Wykres przedstawia liczbę dziur dla systemu Android wykrytych do dnia dzisiejszego w 2018 roku. Zaokrąglone do pełnych wartości.