Badacze obeszli zabezpieczenie systemu Windows zdjęciem