Źródło: https://www.mbank.pl/informacje-dla-klienta/indywidualny/post,8337,ostrzegamy-przed-falszywymi-mailami.html