Źródło: https://www.bleepingcomputer.com/news/security/adobe-patches-flash-zero-day/